1000 ile 9999 arasındaki a+b=c+d eşitliğini sağlayan sayılar C programı

0
1566

1000 ile 9999 sayıları arasındaki

Binler ve yüzler basamağı toplamı ile onlar ve birler basamağının toplamı

a+b=c+d eşitliğini sağlayan 1000 ile 9999 arasındaki sayıları ekrana yazdıran

C programını yazınız.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int i,a,b,c,d,sayi=0;
 
 for(a=1;a<=9;a++)
 for(b=0;b<=9;b++)
 for(c=0;c<=9;c++)	
 for(d=0;d<=9;d++)
  {		
   sayi=1000*a+100*b+10*c+d;
    if(a+b==c+d)
    printf("%d ",sayi);
  }	
 getch();
}

Program ve ekran çıktısı

bk_002