Girilen 10 sayının ortlaması//DİZİLER

0
1580

#include
#include

/* Girilen 10 sayının ortalaması DİZİLER*/
main()
{
int i,top=0,dizi[10];
for(i=0;i<10;i++)
{
printf(“%d. Sayiyi Gir:”,i+1);
scanf(“%d”,&dizi[i]);
top+=dizi[i];

}

float ort = (float)top/10;
printf(“Ortalama= %f”,ort);

getch();

}