Akış şeması – akış diyagramı nedir?

0
9418

Akış Diyagramları

Akış şemaları yapılacak olan adımların grafiksel/şekilsel olarak ortaya koyulmasıdır.  Bu işlem geometrik şekillerle ifade edilir ve her şekil yapılacak olan işlemi gösterir.

Akış Diyagramı; bir algoritmanın belirli bir anlamı olan şekillerle ifade edilmesidir. Algoritmalar, doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir oluşudur. Ancak akış diyagramlarında her bir şekil standart belli bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılması olası değildir.

Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için sıklıkla kullanılan şekiller ve anlamları şunlardır:

bk_003