ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA SINAVDA ÇIKABİLECEK SORU TARZI

2
2035
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

//2 nin kacıncı kuvvetini olduğunu hesaplayan program...
main(){
 int a,c;	int toplam=0;
 b :
  toplam=0;
 printf("Bir Deger giriniz:");scanf("%d",&a);
 c=a;
 if(c<0){	
 printf("Negatif sayi girdini...\n");
  goto b;}
  
 while(c>1){
  if(c%2==0){
  
  c=c/2;
  toplam=toplam+1;
 }
  else{
  
  printf("2nin kuvveti olmayan say girdiniz...\n");
  goto b;}
 }
 printf("[%d]2nin %d.kuvveti",a,toplam);
  
}

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ALGORİTMA && PROGRAMLAMA SINAVA YÖNELİK SORULARDAN BİRTANESİ 

FONKSYON OLARAK YAZILMIŞ KOD BİR SONRAKİ SAYFADADIR…

2 YORUMLAR