C dili Matematiksel fonksiyonlar listesi (math.h)

0
3120

Bu yazıda en çok kullanılan matematiksel fonksiyonlar listelenmiştir!

Kodu direk aramak için tarayıcınızdan Ctrl+F komutunu kullanarak aratabilirsiniz.

Fonksiyon Bildirimi Açıklama Örnek Sonuç
int abs(int x); x tamsayısının mutlak değerini hesaplar abs(-4) 4
double fabs(double x); x gerçel sayısının mutlak değerini hesaplar fabs(-4.0) 4.000000
int floor(double x); x’e (x’den büyük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir floor(-2.7) -3
int ceil(double x); x’e (x’den küçük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir ceil(-2.7) -2
double sqrt(double x); pozitif x sayısının karekökünü hesaplar sqrt(4.0) 2.000000
double pow(double x, double y); xy değerini hesaplar pow(2., 3.) 8.000000
double log(double x); pozitif x sayısının doğal logaritmasını hesaplar, ln(x) log(4.0) 1.386294
double log10(double x); pozitif x sayısının 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar log10(4.0) 0.602060
double sin(double x); radyan cinsinden girilien x sayısının sinüs değerini hesaplar sin(3.14) 0.001593
double cos(double x); radyan cinsinden girilien x sayısının kosinüs değerini hesaplar cos(3.14) -0.999999
double tan(double x); radyan cinsinden girilien x sayısının tanjant değerini hesaplar tan(3.14) -0.001593
double asin(double x); sinüs değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır asin(0.5) 0.523599
double acos(double x); cosinüs değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır acos(0.5) 1.047198
double atan(double x); tanjant değeri x olan açıyı gönderir. Açı -pi/2 ile pi/2 arasındadır atan(0.5) 0.463648
M_PI Değeri 3.14159265358979323846 olan ön tanımlı sembolik sabit
M_E Değeri 2.7182818284590452354 olan ön tanımlı sembolik sabit