C dili Örnek Fonksiyonlar (Fonksiyon tanımlama)

0
4627

Örnekler kolaydan zora doğru sıralanmıştır.. Sayfanın altından diğer örneklere gidebilirsiniz.

C dilinde fonksiyon oluşturma ve fonksiyonun kullanımı

1.Toplama fonksiyonu

Kodlar:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int topla(int x,int y){ //topla adında bir fonksiyon oluşturduk..
  int toplam = x+y; //topla fonksiyonun içine girilen değerleri toplayıp toplam değişkenine atadık
  return toplam; //fonksiyondan toplam değişkeni döndürdük..
}
main(){
  printf("iki sayi giriniz: "); //kullanıcıya sayı girmesini söyleyen bir mesaj yazdık
  int a,b; //tam sayı olarak tanımladık
  scanf("%d %d",&a,&b); //iki sayıyı aldık.. a ve b değişkenlerine atadık
  int sonuc = topla(a,b); //topla() fonksiyonunu kullanarak girilen a ve b sayılarını toplayıp sonuc adlı değişkene atadık
  printf("sayilarin toplami = %d",sonuc); //sonucu ekrana yazdırdık
  getch();
}

Program görüntüleri:

toplafonk toplafonk2