C dili Standart Fonksiyonlar listesi (stdlib.h)

0
1604

C programlama dili Standart fonksiyon listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tarayıcınızdan Ctrl+F komutunu kullanarak fonksiyon adını arayabilirsiniz.

Fonksiyon Bildirimi Açıklama Örnek Sonuç
int atoi(const char *s); Bir katarı tamsayıya çevirir atof(“-12345”) -12345
long atol(const char *s); Bir katarı uzun tamsayıya çevirir atof(“1234567890”) 1234567890
double atof(const char *s); Bir katarı reel sayıya çevirir atof(“-123.546”) -123.456
void exit(int durum); Programı sonlandırarak kontrolü işletim sistemine geri verir. exit(0)
int rand(void); 0 ile RAND_MAX arasında rastgele sayı üretir. RAND_MAX, stdlib.h içinde tanımlanmış bir sembolik sabittir rand() 504851
max(a,b) stdlib.h’de tanımlanmış iki sayıdan en büyüğünü bulan makro fonksiyon max(5,9) 9
void *malloc(unsigned boyut); Bellekte boyut ile belirtilen sayıda bayt kadar yer tahsis eder p=malloc(sizeof(int)*5) ?
void free(void *ptr); malloc ile ayrılan bellek bölgesini boşaltır free(p)
min(a,b) stdlib.h’de tanımlanmış iki sayıdan en küçüğünü bulan makro fonksiyon min(5,9) 5