C programlama döngü örnekleri 2

0
1704

C programlama döngü örnekleri 2

Soru

Öğrencilerin bir sınavdan aldıkları notların ortalamasını bulan ve yazan bir programın algoritma ve  akış şeması şöyledir.

3 öğrenci olsun…

döngü örnekleri 2

2016-10-08-08-13-41

Görüldüğü gibi,Adım 2 ve 3’te INOT ve ISAYI ismi ile iki değişken için bellekte yer ayrılmış,ayrılan yerlerede ilk değer olarak sıfır atanmıştır.
Adım 4’te herhangi bir öğrencinin sınavdan almış olduğu notun değeri okutulmaktadır.
Adım 5’tenotların toplamının bulunması işlemi yer almaktadır.İşlemde ONOT,INOT ile toplanmakta ve bulunan toplamda INOT’a aktarılmaktadır.

Adım 6’da öğrenci sayısını gösteren ISAYI değişkeninin değeri,
“bir öğrenci için işlem yapıldı”anlamında 1 arttırılmaktadır.
Adım 7’de ISAYI’nın değeri 3(toplam öğrenci sayısı)  ile karşılaştırılmaktadır.Eğer sayı<3 ise Adım 4’e dönülmektedir.Eğer işlem 3 öğrenci içinde yapılmışsa yani ISAYI=3 ise ya da ISAYI>3 ise ortalamanın hesaplandığı Adım 8’e geçilmektedir.

Adım 9 da,bulunan ortalamanın yazılması ile ilgilidir.

2016-10-08-08-12-36

bilişim kodlama ve proramlama