C Programlama Kodlama 31.12.2016 Güncel Örnekler

0
3395

2.Mükemmel Sayı olup olmadığını söyleyen program

Kodlar:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main(){
  int sayi,top=1;
  printf("Sayi girin!: ");
  scanf("%d",&sayi); //kullanıcıdan sayıyı alıyoruz
  int i;
  for(i=2;i<sayi;i++) //2 den aldığımız sayıya kadar döngü kuruyoruz
    if(sayi%i==0)
      top+=i; //sayıları toplama ekliyoruz
  if(sayi==top) //eğer sayı toplama eşitse mükemmel sayı!
    printf("%d Mukemmel sayidir!",sayi);
  else
    printf("%d Mukemmel sayi degildir!",sayi);
}

Program Görselleri: