Girilen karakteri ekrana kum saati şeklinde yazdıran C programı

0
1816

Girilen karakteri ekrana kum saati şeklinde yazdıran C programı

Klavyeden alınan herhangi bir karakteri ekrana kum saati şeklinde yazdıran kodları sizlerle paylaşıyorum.

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{ char k;
 int bosluk, krktr,n, satir,sutun;
bosluk=0;
 printf("Bir karakter giriniz :");
 scanf("%c",&k);

 printf("Bir sayi giriniz :");
 scanf("%d",&n);
  krktr=n;
 for(satir=1; satir<=n;satir++)
 
   {for(sutun=1; sutun<=bosluk; sutun++)
    printf(" ");
    bosluk++;
   for(sutun=1; sutun<=2*krktr-1; sutun++)
    printf("%c",k);
    printf("\n");
   krktr--;
   }
   
   bosluk=n-1;	krktr=1;
 for(satir=1; satir<=n;satir++)
 
   {for(sutun=1; sutun<=bosluk; sutun++)
    printf(" ");
    bosluk--;
   for(sutun=1; sutun<=2*krktr-1; sutun++)
    printf("%c",k);
    printf("\n");
   krktr++;
   }	
 }

kum-saati