Teknoloji okuryazarlığı dersi çalışma kağıdı 9 sayfaya aşağıdan tek tek ulaşabilirsiniz.