While döngüsü ile asal sayı olup olmadığını bulan program.

0
2887
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main ()
{
 int a;
  printf ("Pozitif bir sayi giriniz:");scanf("%d",&a);
 if(a<0){
   printf("negatif sayi girdiniz!!\n");
   return 0;
  }
   int b=2;
 while(b<a){
 if(a%b==0){
    printf("%d,%d bolundugu icin asal sayi degildir\n",a,b);
    return 0;
    
  }
    b=b+1;
   
  }
   printf ("%d asal sayidir.",a);
 }
 //GURKAN SEKER//

-İskenderun Teknik Üniversitesi- While döngüsü ile belirlenen bir sayının asal olup olmadığını hesaplayan bir program…ASAL-ASALDEGİLasas